fundusze_europejskie

Ścieżki szkoleniowe


I Ścieżka szkoleniowa

Windows Server 2016


Utworzone zostaną trzy grupy szkolniowe (12 osobowe), ścieżka obejmuje 3 kursy 40 godzinne. Po zakończeniu pełnej ścieżki (uczestnictwie w kursach: 20-740, 20-741 i 20-742 oraz zdaniu egazminów: 70-440, 70-410 i 70-742) uczestnicy otrzymają certyfikat Microsoft Certified Solutions Associate MCSA.

szczegóły

cena (brutto)
15 804zł
600zł
II Ścieżka szkoleniowa

SQL Server


Utworzone zostaną dwie grupy szkolniowe (12 osobowe), ścieżka obejmuje 3 kursy 40 godzinne. Po zakończeniu pełnej ścieżki (uczestnictwie w kursach: 20-461, 20-462 i 20-463 oraz zdaniu egazminów: 70-461, 70-462 i 70-763) uczestnicy otrzymają certyfikat Microsoft Certified Solutions Associate MCSA.

szczegóły

cena (brutto)
15 804zł
600zł
III Ścieżka szkoleniowa

Cloud Platform


Utworzona zostanie jedna grupa szkolniowa (12 osobowe), ścieżka obejmuje 2 kursy 40 godzinne. Po zakończeniu pełnej ścieżki (uczestnictwie w kursach: 20-532C i 20-533C oraz zdaniu egazminów: 70-532 i 70-533) uczestnicy otrzymają certyfikat Microsoft Certified Solutions Expert MCSA.

szczegóły

cena (brutto)
10 290zł
600zł
IV Ścieżka szkoleniowa

Server Virtualization z oprogramowaniem Windows Server i System Center


Utworzone zostaną dwie grupy szkolniowe (12 osobowe), ścieżka obejmuje 1 kurs 40 godziny. Po zakończeniu ścieżki (uczestnictwie w kursie 20-409 i zdaniu egzaminu 74-409) Uczestnicy uzyskają certyfikat Microsoft Specialist MCS.

szczegóły

cena (brutto)
5 280zł
600zł

Szkolenia będą prowadzone przez akredytowanych trenerów Microsoft, na terenie woj. mazowieckiego, dostosowane do miejsca zamieszkania grupy uczestników projektu. Zajęcia będą prowadzone w grupach 12-osobowych, zgodnie z preferencjami uczestników: w trybie zjazdów dwudniowych,
2 – 3 razy w miesiącu, po 8 godzin dziennie.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

 1. akredytowanych trenerów Microsoft, doświadczonych specjalistów, praktyków,
 2. salę szkoleniową,
 3. profesjonalne szkolenie,
 4. certyfikowane materiały szkoleniowe,
 5. tempo zajęć dopasowane do grupy,
 6. miłą i przyjazną atmosferę,
 7. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 8. bezpłatny egzamin oraz międzynarodowy certyfikat Microsoft.

Zajęcia prowadzone będą w języku polskim, materiały źródłowe, oprogramowanie oraz egzaminy będą w języku angielskim.O projekcie


Celem głównym projektu „Cyfrowy skok wzwyż" jest rozwój kompetencyjny w zakresie produktów i usług Microsoft potwierdzony certyfikatem Microsoft min. 70% spośród 96 uczestników projektu (w tym 20 kobiet) w terminie od 1.09.2017r. do 31.03.2019r. poprzez uczestnictwo w szkoleniach pozwalających nabyć kwalifikacje z zakresu produktów i usług Microsoft.

Do projektu zostanie przyjętych 96 osób zgodnych z założoną strukturą z podziałem na 20 kobiet i 76 mężczyzn, oraz zamieszkujących na terenach wiejskich - 30 osób (6 kobiet i 24 mężczyzn). Dodatkowo 3 % uczestników będą stanowić osoby zamieszkałe na obszarach objętych programem rewitalizacji.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do pokrycia części kosztów uczestnictwa w Projekcie w wysokości 600 zł.
Realizacja celu głównego zostanie osiągnięta do 31.03.2019r. poprzez:

 1. uczestnictwo w szkoleniach pozwalających nabyć kwalifikacje z zakresu produktów i usług Microsoftu.
 2. uzyskanie certyfikatu Microsoftu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017-31.03.2019r.

Wartość projektu: 999 335,00 PLN, w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 90%.

Dofinansowanie UE: 799 468,00 PLN

Nr projektu: RPMA.10.03.04-14-6401/16

Rekrutacja


ETAP 1
sprawdzenie formalnych kryteriów udziału


Grupę docelową projektu „Cyfrowy skok wzwyż” stanowi 96 osób (20 kobiet i 76 mężczyzn) z obszaru województwa mazowieckiego, w wieku od 18 do 64 lat, w tym:

 1. zamieszkujących na terenach wiejskich - - 30 osób (6 kobiet i 24 mężczyzn);
 2. zamieszkujących na terenach rewitalizacji – 3% osób z 96 osób;
 3. zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji i zawodowych z zakresu produktów i usług Microsoft.

  Warunkiem udziału będzie osiągnięcie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego (weryfikujący posiadanie bazowych umiejętności komputerowych).
  Udział w projekcie będą mogły wziąć zarówno osoby pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia:

 4. wśród uczestników projektu będzie 20 kobiet i 76 mężczyzn;
 5. pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć osoby niepełnosprawne, osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich (DEGURBA 3) oraz osoby zamieszkałe na obszarach objętych programem rewitalizacji.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

ETAP 2
wypełnienie Dokumentów rekrutacyjnych tj.:


 1. formularza zgłoszeniowego do projektu wraz z załącznikami;
 2. oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej;
 3. oświadczenie kandydata na uczestnika projektu;
 4. deklarację uczestnictwa w projekcie;
 5. testu kompetencyjnego.

Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz wypełnić dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne poniżej), wypełnić, podpisać i odesłać:

 1. w formie skanu na adres e-mail: biuro@cyfrowyskok.pl
 2. pocztą na adres: ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa, z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Cyfrowy skok wzwyż”

Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, która zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń pod kątem kryteriów udziału w projekcie.
Dokumenty do pobrania

Kontakt
Biuro projektu:

ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa
tel: 666-955-931
mail: biuro@cyfrowyskok.plBeneficjent:

LEOS Sp. z o.o.
ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa
tel: 666-955-931
mail: leos@leos.pl